Træer i byen

Bytræer har vanskelige vækstforhold der påvirker deres udvikling og levetid negativt.

Dette skyldes ofte, at plantehullet ikke er optimalt, at træerne skal klare sig omgivet af komprimeret bærelag og i et minimum af plantesubstrat.

ENREGIS/Eco TreeBox er en rodkassette, der er specielt udviklet til allé- og bytræer i befastede områder og tager højde for disse parametre: 

ENREGIS rodkassetter erstatter ikke et bærelag, men sørger for, at substratet ikke bliver komprimeret, og at rødderne bliver forsynet med tilstrækkeligt meget ilt.

Oven på kasseterne etableres et bærelag, der komprimeres til en egnet værdi for at opretholde bæreevnen til belægninger.

Træer i belægning

Gartnermakadam er en måde at etablere et bærelag med vækstmuligheder i. Denne metode giver dog meget forskellige resultater i væksten og på mængden af substratet, som skal være til rådighed for rødderne.

Et dyrkningsforsøg fra 1998, hvor 265 træer blev dyrket i forskellige vækstmedier, viste, at Gartnermakadam udført med skærver/muld ligger på linje med ukomprimeret muldjord. Bærelaget skal have en proctorværdi, som kan bære en belægning med bl.a. let trafik. 

Der ingen tvivl om, at plantning af træer i ren muld/substrat giver den bedst tænkelige vækst.​

​​​Plantehul

Plantehullet er det vigtigste element i en træplantning. Rødderne skal have mulighed for at brede sig i alle retninger, vandret og radiært bort fra rodhalsen.

Plantehullets sider skal være løsnet, og muldlaget skal være omkring 50-60 cm. Mængden af tilgængelig muld/substrat skal svare ca. til kronediameterens størrelse, f.eks. 5 m i diameter svarende til 5 m3 veldrænet råjord, hvor vandet ikke ophobes mere end to timer. Undgå komprimering af den omkringliggende muld/substrat, således at jorden beholder strukturen og lader ilt være tilgængelig for rødderne.

Substrat

Substratet til træet er endnu et element, som har stor betydning for, at træet kan etablere sig med den ønskede tilvækst og sundhed. Der er flere muligheder for substrater, kontakt ENREGIS for yderligere information om den rigtige løsning.​

TreeBox-rodkassetter

ENREGIS/Eco TreeBox er en rodkassette, der er med til at danne det korrekte plantehul, hvor kravene til alle elementer er opfyldt. Produktet har eksisteret i otte år og er en videreudvikling af ENEGIS/Controlbox til nedsivning af regnvand.

Produktet har de fordele, som skal til for at etablere et hulrum med optimeret vækstlag, og

bidrager samtidig med at give træer i belægninger den optimale opstart og levetid.

  • ENREGIS rodkassette passer ind i den dybde muldlag, der kræves til optimal vækst.
  • Rodkassetten er med til at danne ilt-lommer til substratet og rødderne.
  • Rødderne har mulighed for at danne støtterødder, som kan stabilisere træet mod kraftige vinde.
  • Rodkassetterne danner ikke en lukket plantekasse, men giver mulighed for at mindre rødder kan trænge videre ud i den omkringliggende råjord.​
  • Belastningen på ENREGIS rodkassetten er ens, uanset om den ligger horisontalt eller vertikalt - en vigtig detalje, da det vertikale tryk starter ved 60 grader ud fra siderne.

treebox_2

​Installering

Installering tager et minimum af tid, kassetterne klikkes sammen på få minutter. Substratet udlægges med maskine eller direkte fra lastbil med kran/grab. Pålægning af låg, hvorefter der udlægges geotextil og bærelag. Belægningen kan påbegyndes.

ENREGIS/Eco TreeBox-rodkassetter etableres, så der kan bygges belægninger på toppen af kassetten. Det giver mulighed for at plante træer i belægninger, hvor der skal bruges mere plads til fortov, cykelsti og parkering.

ENREGIS rodkassetter har flere fordele, hvis man eksempelvis udfordres af eksisterende ledningsveje, der ligger i vejen for det nye plantehul. Man kan nemt føre større ledninger igennem kassetterne ved at vælge de moduler, som er klargjort med større huller.

Udvikling

Vi arbejder kontinuerligt med udviklingen af rodkassetten. Det betyder samtidig, at vi på sigt skal kunne efterleve nye forespørgsler, som dermed vil bidrage yderligere til produktet og passe til flere formål med hensyn til træplantninger. Vores succes hænger altså sammen med, at jo flere kassetter der bliver brugt, jo mere udvikling kommer der til vores TreeBox.

Skriv os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hovedkontor

Bomose Alle 3,

3200 Helsinge

Tlf.: 26 88 60 80

E-mail: lk@topk.dk